Typowe cechy poliwęglanu kanalikowego

Tworzywa poliwęglanowe (PC) są naturalnie przeźroczystymi amorficznymi termoplastami. Choć są one dostępne w handlu w różnych kolorach (mogą być przezroczyste, jak również i nie), surowiec umożliwia wewnętrzne przekazywanie światła prawie w takiej samej rozdzielczości jak szkło.

Omówmy cechy poliwęglanów na przykładzie poliwęglanu kanalikowego

poliwęglan kanalikowyPolimery poliwęglanowe są stosowane do wytwarzania różnych materiałów i są szczególnie użyteczne, gdy chcemy uzyskać materiał o dużej odporności na uderzenia i / lub przezroczystości (na przykład szkło kuloodporne). PC jest powszechnie używany do produkcji soczewek z tworzyw sztucznych w okularach, w urządzeniach medycznych, elementach samochodowych, urządzeniach ochronnych, szklarniach, dyskach cyfrowych (płytach CD, DVD i Blu-ray) oraz na zewnątrz. Poliwęglan ma również bardzo dobrą odporność cieplną i może być łączony z materiałami o dużej odporności na wysokie temperatury. ,Tworzywa sztuczne z poliwęglanu, takie jak poliwęglan kanalikowy są tworzywami konstrukcyjnymi, ponieważ są one zwykle stosowane do bardziej wytrzymałych materiałów, takich jak powierzchnie „szklane” odporne na uderzenia. Inną cechą poliwęglanu jest to, że jest to substancja bardzo giętka. Można go zwykle formować w temperaturze pokojowej bez ryzyka pęknięcia lub zerwania, podobnie jak blachę aluminiową.

Chociaż poliwęglan łatwiej daje się wyginać  przy zastosowaniu wyższych temperatur, to jednak również bez tego możliwe jest dokonywanie nawet małych zagięć kątowych. Ta cecha sprawia, że arkusz poliwęglanowy jest szczególnie użyteczny w prototypowaniu tam, gdzie blachy aluminiowe nie mają zastosowania (na przykład gdy wymagana jest przezroczystość lub gdy jest wymagany materiał nieprzewodzący o dobrym własności izolacji elektrycznej).