Świadectwo energetyczne – najważniejsze cechy

Twoje źródło informacji

Świadectwo energetyczne – najważniejsze cechy

9 stycznia 2018 Budownictwo 0

 

Pojęcie to jest nieco tajemnicze i na pierwszy rzut oka nawet trudno przyporządkować je do konkretnej branży. Laik nie ma łatwego zadania. Można jedynie domyślać się, że to jakiś dokument poświadczający dany stan związany z energetyką. Ale o co dokładnie chodzi? Niniejszy tekst jest próbą syntezy najważniejszych informacji na temat świadectwa energetycznego.

Kiedy potrzebne jest świadectwo energetyczne?

świadectwa charakterystyki energetycznej wrocławW takim dokumencie oceniana jest wielkość zapotrzebowania na energię w odniesieniu do konkretnego budynku. Bierze się pod uwagę przeznaczenie budowli i standardy jego systemów instalacyjnych. Oceny dokonuje się więc  na podstawie stałych, obiektywnych cech, a nie pomiaru faktycznego zużycia energii. Trudno bowiem bezstronnie ocenić sposób użytkowania budynku, który może być nieracjonalny i odbiegać od zasad gospodarności a także rzeczywistych potrzeb. Świadectwo energetyczne określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do wypełnienia zapotrzebowania związanego z użytkowaniem budynku. Konkretnie chodzi o energię na ogrzewanie, ciepłą wodę, wentylację, a w odniesieniu do budynków użyteczności publicznej – dodatkowo także oświetlenie. Świadectwa charakterystyki energetycznej Wrocław zajmują pokaźny element tamtejszej branży budowniczej. Dokument, o którym tu mowa, może sporządzić przede wszystkim inżynier o okreslonej specjalności lub osoba z uprawnieniami budowlanymi. Ważny jest przez okres dziesięciu lat.

Obiekty, dla których konieczne jest jego sporządzenie, to przede wszystkim domy i mieszkania zbywane na podstawie umowy sprzedaży. Świadectwo charakterystyki energetycznej może również wyznaczać kierunki działania w celu optymalizacji zużycia energii. Bywa że wskazuje roboty budowlane do realizacji, mogące poprawić opłacalność użytkowania budynku.