Prawidłowe użytkowanie wagi

Twoje źródło informacji

Prawidłowe użytkowanie wagi

29 stycznia 2015 Transport i logistyka 0

Każde urządzenie powinno być użytkowane zgodnie z zaleceniami producenta. Jeśli chodzi o wagi samochodowe to tutaj wszystko jest określone w przepisach, które zaś określają rodzaj obrotu gospodarczego do którego waga została dopuszczona, a także okres ważności legalizacji. Waga przede wszystkim powinna dawać poprawne wyniki ważenia.

wagi samochodoweAby tak się stało muszą zostać zachowane odpowiednie warunki. Pierwszą, najważniejszą zasadą jest to, że w czasie ważenia waga musi być prawidłowo ustawiona. Powinna także stać na sztywnym podłoże, które nie będzie ulegało żadnym ugięciom pod wpływem obciążenia wagi. Jeśli chodzi o wypoziomowanie wagi to służy do tego urządzenie, które nazywa się poziomicą. Jeśli waga nie będzie odpowiednio wypoziomowana to wówczas może to skutkować obarczeniem dodatkowym błędem. Jeśli jednak nie mamy możliwości aby waga była poprawnie i prosto ułożona to wówczas należy sprawdzić czy nie stanowi to żadnej przeszkody przy pomiarze. Najważniejsze jest to, aby stopki wagi były odpowiednio wyprofilowane.
Trzeba otrzymać zerowe położenie równowagi. Jeśli chodzi o częstotliwość sprawdzania stanu wypoziomowania urządzenia to uzależnione jest to oczywiście od warunków, w jakich waga jest użytkowana. Dotyczy to szczególnie wag, w których w czasie używania może zajść jakaś zmiana masy nośni ładunkowej. Drugim ważnym aspektem odpowiedniego użytkowania jest to, że ważenie ładunków na wadze powinno być dostosowane do jej zakresu pomiarowego. Urządzenia nie można w żaden sposób przeciążać, gdyż może to spowodować jego uszkodzenie. Przez takie działanie może się także pogorszyć działanie wagi.
Oczywiście nie należy na takich wagach ważyć ładunków o zbyt małej masie. Sposób obciążania będzie miał wpływ na trwałość wagi. Ważne jest także to, że waga musi być przez cały czas utrzymywana w czystości. Zapylenie wagi może skutkować zmianą zerowego położenia równowagi.

Oczywiście będzie miało to wpływ na dokładność pomiaru. Pomieszczenie, w którym będzie używana waga powinno mieć wymaganą dla danego rodzaju i konstrukcji wagi temperaturę oraz wilgotność. O tym również należy pamiętać.