Poznawcza teoria oceny

Teoria ta miała posłużyć jako model do wyjaśniania i przewidywania wpływu na zachowanie pracownika w przyszłości, które wywołane jest prze korzyści, jakie uzyskał za dotychczas wykonywaną pracę. Zgodnie z założeniami autorów to motywacja wewnętrzna, która jest wywołana poprzez potrzebę samodzielności i niezależności, jest podstawową przyczyną podejmowania przez pracownika działania.

Projektowanie aplikacji mobilnych to nie jest prosta sprawa

Zatem wszystkie czynniki, które dają subiektywne poczucie niezależności i władzy, pomagają wzrostowi motywacji wewnętrznej, a wszystkie przejawy uprzedmiotowienia pracownika, ograniczenia jego samodzielności, odbierane są przez personel jako determinizm otoczenia, co w efekcie powoduje obniżenie motywacji wewnętrznej. Dlatego też nie powinno się wynagradzać pracownika materialnymi rzeczami za projektowanie aplikacji mobilnych, bo możemy doprowadzić do tego, że zagłuszymy u naszego pracownika wewnętrzną motywację. Praktycznie do podstawowych elementów, które w pracowniku wywołują uczucie braku kontroli nad jego działaniami można zaliczyć: Autokratyczny styl zarządzania. System motywacyjny oparty na stopniu realizacji zadań i uzależniający od tego otrzymywanie przez pracownika nagród. Kontrolny charakter otrzymywanych informacji zwrotnych.

projektowanie aplikacji mobilnychPrzedstawiana teoria jest cenna dla zarządzania kadrami, ponieważ wnosi wiele myśli, które pozwalają na bardziej efektywne i racjonalne motywowanie pracowników. Inna teorią, przedstawianą jako teoria procesu jest tzw. teoria ustalania celów. Wymyślił ją i opublikował w 1968 roku Locke. Twierdził on w swych badaniach, że skłonność do pracy ukierunkowana na realizację celów, dzięki którym pracownik może zaspokoić swoje potrzeby jest najlepszym impulsem motywacyjnym. Organizacja powinna ustalić dla pracownika konkretne cele i zadania, po wykonaniu których ów pracownik otrzyma swoje wynagrodzenie i będzie mógł zaspokoić swoje potrzeby. Do fundamentalnych elementów determinujących efektywność procesu motywowania, który jest oparty na omawianej koncepcji można zaliczyć stopień szczegółowości celów.