Lakiernia – miejsce zagrożone wybuchem?

Każde miejsce, w którym wykorzystuje się środki łatwopalne i mogące się ulatniać jest zagrożone wybuchem. Konieczne jest więc wybieranie odpowiednich środków, które zapewnią maksymalne bezpieczeństwo i zmniejszą ryzyko zagrożenia dla pracowników.

Oprawy przeciwwybuchowe dla ochrony źródeł światła

wytrzymałe oprawy przeciwwybuchoweDo takich środków zaliczają się między innymi rozmaite filtry, maty filtracyjne czy też ściany lakiernicze. Są one stworzone specjalnie w celu pochłaniania oparów lakierów, mgiełek farby i innych rozpylonych środków, które są łatwopalne bądź stanowią zagrożenie dla zdrowia pracowników, gdyby dostały się do ich dróg oddechowych czy oczu lub miały bezpośredni kontakt z odsłoniętą skórą. Dzięki zmniejszeniu ilości wszystkich tych środków w lakierni, ryzyko wybuchu znacznie się zmniejsza. W niektórych miejscach konieczne będzie także zainstalowanie odpowiednich środków ochrony przeciwpyłowej, czyli na przykład filtrów workowych do pyłów. Pozwoli to na unikanie nie tylko wybuchu gazów, ale także wybuchu pyłów. Niestety stosowanie takich rozwiązań nie oznacza, że do wybuchu nie dojdzie, dlatego też nawet pomimo stosowania innych środków zmniejszających to ryzyko, należy się nastawić, że jest to możliwe. Wyposażenie lakierni powinno być więc dobierane pod takim kątem, aby w jak najmniejszym stopniu (lub wcale) uległo uszkodzeniu w razie takiego zdarzenia. Przykładem dobrego wyposażenia są np. wytrzymałe oprawy przeciwwybuchowe, które wykonuje się z solidnych, trwałych materiałów, takich jak poliwęglan, hartowane szkło, mosiądz czy stal zwykła lub nierdzewna.

Powinny być to oprawy nieiskrzące, odporne na wilgoć i działanie innych czynników, jakie występują w lakierni, co zapewni maksymalne bezpieczeństwo ich stosowania. Pozostałe elementy wyposażenia należy dobierać równie starannie, aby także nie uległy uszkodzeniu.