Banki zarabiają coraz więcej

Ostatnio ukazał się raport, w którym przedstawiono zyski jakie osiągnął sektor bankowy w okresie od stycznia do sierpnia 2014 roku. Okazuje się, że zysk netto całego sektora osiągnął kwotę 11,69 miliarda złotych. Jeśli porównamy ten wynik z rokiem poprzednim to z łatwością zauważymy wzrost o 9,2 procenta. Ten zysk był spowodowany przede wszystkim zyskami, jakie dają pożyczki pod zastaw nieruchomości bydgoszcz. Prym wiedzie tutaj Bydgoszcz.

Banki dają takie pożyczki bardzo chętnie, gdyż w większości mają zabezpieczenie w postaci hipoteki. Bank ma prawo zająć nieruchomość w przypadku kiedy na przykład ktoś zaprzestanie spłacania kredytu. Jest to ogromne zabezpieczenie, a właściciel domu na pewno nie będzie chciał stracić domu, dlatego zazwyczaj jest tak, że bank nie musi martwić się o spłatę zadłużenia. Często takim długoterminowym kredytom hipotecznym towarzyszy także ubezpieczenie kredytu. Niektóre banki oferują także poręczenie. Innymi tymczasowymi jest także blokada środków na rachunku lub też poręczenie osoby trzeciej, która posiada zdolność kredytową. Warto także zwrócić uwagę na to, że na wzrost zysków mają tutaj przede wszystkim wszystkie koszty, które towarzyszą kredytowi hipotecznemu. A jest ich naprawdę wiele. Przede wszystkim są to prowizje bankowe, ustanowienie hipoteki, koszty notarialne, założenie księgi wieczystej dla nieruchomości. Nie wszystkie nieruchomości posiadają bowiem księgi wieczyste. Warto także wspomnieć o innych kosztach. Są nimi na przykład ubezpieczenie od zdarzeń losowych, a także ubezpieczenie na życie z cesją na rzecz banku. Wracając do wyników finansowych warto zwrócić uwagę, że ogólnie osiągnęły one zysk 39,2 miliarda złotych. Zysk ten był o 6 procent wyższy niż w roku poprzednim.

Jeśli chodzi o odsetki to wynik z tego tytułu wyniósł 25,2 miliarda złotych. Widać tutaj znaczny wzrost do roku poprzedniego. Wzrost ten szacuje się na 15 procent. Jeśli chodzi o wynik na działalności operacyjnej to wynosił on 14,5 miliarda złotych. Odpisy w okresie os stycznia do sierpnia wyniosły natomiast 5 miliardów złotych.